Kelas Pengajian Anak Mualaf

Kelas Pengajian dijalankan untuk anak mualaf mendalami ilmu-ilmu dalam agama Islam seperti akidah, akhlak, ibadah, hukum-hakam dan lain-lain. Antara yang menyertai kelas ini ialah yang berbangsa Cina, India, Indonesia, Iban dan lain-lain. Semua peringkat umur kanak-kanak menyertai kelas. Selepas pengajaran, kebiasaannya soalan-soalan berdasarkan tajuk akan diberikan kepada pelajar untuk mempertingkatkan kefahaman mereka.

Scroll to Top