Pengenalan

Menawarkan perkhidmatan perundingan dan konsultasi syariah serta aktiviti pengiklanan. Latihan dan penyelidikan disediakan untuk pelanggan institusi dan korporat yang memfokuskan kepada pelan kerja pematuhan syariah yang berlandaskan maqasid syariah dan juga semestinya segala aktiviti pengiklanan yang tidak bercanggah dengan syariat Islam.

Visi

Bertekad untuk muncul sebagai sebuah syarikat pengiklanan yang patuh syariah bagi sektor awam dan swasta serta menjadi sebuah syarikat pengiklanan yang melahirkan idea kreatif dan inovatif yang disegani pada tahun 2025.

Motto

'The Power of Trust'

slogan yang dibawa oleh Al Bayan Global Sdn. Bhd yang mana akan memberikan impak yang tinggi kepada klien untuk lebih berjaya kehadapan. Ini kerana sesuatu perubahan mestilah bermula dengan langkah pertama dan kepercayaan kepada diri sendiri untuk melakukan satu yang sangat besar yang mana walaupun kecil tetapi berterusan ia tetap akan membuahkan hasil.

Galeri Al Bayan

Scroll to Top