Al Bayan Global Sdn. Bhd ditubuhkan secara rasmi pada 05 November 2020 merupakan sebuah syarikat pemilik tunggal dan 100% milik bumiputera.

Al Bayan Global merupakan sebuah syarikat yang menawarkan servis penasihat perundingan syariah yang mana berperanan sebagai institusi korporat yang memfokuskan kepada pematuhan syariah yang berdasarkan maqasid syariah. Antara servis yang dilakukan adalah menyelia sesuatu kursus dengan menapis bahan atau isi kandungan yang akan dikeluarkan oleh pelanggan berlandaskan syariah Islam

Selain itu, syarikat ini juga menyediakan perkhidmatan pengiklanan patuh syariah yang mana akan membantu pelanggan mengumpul dana dan merealisasikan harapan mereka. Antara servis yang diberikan adalah kempen di TV
Al Hijrah, pengahasilan video, poster sumbangan dan mana-mana yang berkaitan. Syarikat akan memastikan servis dan perkhidmatan yang diberikan memenuhi kehendak setiap pelanggan.