Penulisan Artikel Online

Bahan dan isi kandungan artikel diteliti dan dikaji oleh team Syariah berdasarkan isu semasa atau tajuk yang dipilih oleh pihak media dan pengurusan. Setelah itu, kandungan ditulis dengan lebih perinci dengan menitikberatkan hukum-hukum yang terdapat dalam maqasid syariah mengikut kepada al-Quran dan sunnah. Platform yang dipilih untuk menerbitkan artikel yang telah ditulis ialah akhbar online, laman web rasmi dan sebagainya. Pelaksaan terbitan artikel adalah dengan kerjasama pihak-pihak akhbar seperti mStar, Harian Metro, Berita Harian dan sebagainya mengikut kepada kategori tajuk. Contoh penulisan artikel yang lain adalah dalam laman web rasmi Pertubuhan Akademi Al Bayan di mana boleh menekan butang di bawah untuk baca:

Scroll to Top