Al Bayan Global

Perkhidmatan yang Disediakan

Konsultasi Syariah

Perkhidmatan konsultasi syariah dalam pelbagai aspek, antaranya:

  1. Pengurusan hospital
  2. Pengurusan hotel
  3. Semakan kandungan media
  4. Pengurusan majlis sosial
  5. Pengurusan sukan & rekreasi

Pengiklanan

Perkhidmatan pengiklanan yang merangkumi beberapa kriteria antaranya:

  1. Pengiklanan grafik
  2. Penyuntingan dan rakaman video
  3. Pembangunan laman web
  4. Pengiklanan media sosial
  5. Pengiklanan televisyen dan radio
  6. Konten digital