Viral Video

Pada era kontemporari ini kebanyakan belia dan netizen meluangkan masa dalam media sosial terutamanya platform video-video pendek atau reel seperti Tiktok dan Facebook. Kedua-dua platform mempunyai kategori golongan utama tersendiri di mana Tiktok selalunya diterajui oleh golongan belia manakala Facebook kebanyakannya golongan dewasa. Pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan video-video viral juga berbeza mengikut kepada sasaran penonton. Video-video pendek akan dimasukkan ke Facebook dan Tiktok manakala video sambungan atau penuh boleh ditonton di Youtube. Konten dipilih mengikut daripada kehendak dan matlamat klien dalam penghasilan promosi dan pengiklanan.

Contoh video viral yang dihasilkan oleh team Al Bayan Global seperti video tiktok Ustaz DRHD di mana konten yang memain peranan penting dalam menerangkan usul-usul fiqh yang berbangkit dalam minda individu:

Scroll to Top